Kommunfullmäktiges sammanträde 26 september

2013-09-27

Igår torsdag 26 september sammanträdde kommunfullmäktige. Som vanligt fanns Tullingepartiet på plats för att debattera och ta del av kvällens förhandlingar. Under det ungefär tre och en halvtimme långa mötet diskuterades bland annat Tullingepartiets förslag om att införa ett skönhetsråd i Botkyrka.

Tullingepartiets gruppledare, Anders Thorén, menade att skönhetsrådets uppgift skulle vara att reglera byggnationen avseende estetik och miljö, d.v.s. se till att ny- och tillbyggnation smälter väl in i befintlig miljö. Skönhetsrådet skulle dessutom säkerställa att byggnader och mark i kommunens ägo inte förfaller.

Kommunfullmäktige avslog förslaget med motiveringen att samhällsbyggnadsnämnden redan har ett uttalat ansvar för att reglera byggnationer avseende bl.a. estetik och miljö.

Tullingepartiet menade dock att syftet med skönhetsrådet är att skapa en kompetent och sakkunnig remissinstans som fungerar oberoende av samhällsbyggnadsnämnden och som bara ser till de estetiska och kulturhistoriska värdena. Detta är ingen motsättning till samhällsbyggnadsnämnden, utan snarare ett nödvändigt komplement.

Det framgick av debatten att andra kommuner som t ex Huddinge, Värmdö, Nynäshamn och Stockholm stad har ett skönhetsråd. Nedan följer några bilder som vittnar om behovet av ett skönhetsråd även i Botkyrka.