Separera myndighetsutövning och verkställande av beslut

2013-10-01

Tullingepartiet föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka omorganiseras. Bakgrunden är att vård- och omsorgsförvaltningen idag har en organisation som innebär att myndighetsutövning och verkställande av beslut finns under samma tak (chef). Det ställer stora krav på chefen som måste ha tillräcklig kunskap för att leva upp till en rättsäker handläggning. 

Tullingepartiet anser att denna ”hybridorganisation” inte är den bästa lösningen. Inte bara för att det innebär svårigheter på tjänstemannanivå utan också för att Botkyrkabor ser detta som ett hinder för rättsäkerheten. Det blir otydligt att förstå ansvarsförhållanden när samma chef ansvarar för både myndighetsutövningen och verkställigheten.

Vi i Tullingepartiet utgår givetvis från att biståndshandläggarna följer lagarna. Man måste dock komma ihåg att varje lag lämnar ett relativt stort tolkningsutrymme. När myndighetsutövare och verkställare har samma chef kan det hända att tolkningsföreträdet kommer i kläm.

Vi anser att myndighetsutövare bör vara helt självständiga och verka under en chef som inte har något med verkställandet av beslut att göra. På så sätt blir den en ökad tydlighet i ansvars- och rollfördelningen.

Det finns exempel på kommuner både i vår relativa närhet samt lite längre bort som sedan sekelskiftet har helt vattentäta skott mellan myndighetsutövning och verkställande. Erfarenheten från dessa kommuner är goda och visar att denna lösning fungerar väl. Förutom ökad utredningskompetens blir besluten enhetligare och betydligt bättre förankrade. Det bidrar till att biståndshandläggarna blir mer oberoende samtidigt som verkställare blir säkrare i sina uppgifter. Och framförallt kommer berörda Botkyrkabor att känna sig tryggare.