Kommunstyrelsens sammanträde 3 september

2012-09-04

Den 3 september sammanträde Botkyrkas kommunstyrelse och fattade en rad viktiga beslut. Bland annat ville en enig kommunstyrelse skapa förutsättningar för dagverksamhet för dementa på Kärsdala. Vi i Tullingepartiet känner oss odelat positiva inför den här typen av verksamhet som innebär både en värdefull och meningsfull sysselsättning för demenssjuka. Det finns allt fler äldre dementa som behöver dagverksamhet när de anhöriga inte längre orkar eller har möjlighet att stötta den demente 24 timmar per dygn. Därför är det inte rimligt att de som bor i Tullinge ska behöva bli skjutsade till Alby då det bara gäller några timmars bortovaro på dagtid några dagar per vecka.

Ett annat ärende handlade om att bygga studentbostäder på Solskensvägen i Tullingeberg. Det är en bra idé eftersom bristen på studentbostäder i Stockholm är större än någonsin idag. Men byggandet måste ske på ett klokt sätt avseende infrastuktur. Det ska byggas bostäder efter det behov som finns men det ska också finnas en balans mellan bostadsbebyggelse och utveckling av t ex kollektivtrafik.

Här nedan följer några av de yrkanden och yttranden (klicka på rubriken för att läsa) som Tullingepartiet lämnade in till kommunstyrelsen:

Inköpspolicy

Ungdomsmottagning

Åvägen

Kärsdala

Solskensvägen

Skårdal 

 

Alla våra skriftliga inlagor inom politiken i Botkyrka hittar under rubriken

Politik