Lämna synpunkter gällande regionala stadskärnan Flemingsberg

2021-02-05

Nu pågår samråd om den regionala stadskärnan Flemingsberg. Du kan lämna dina synpunkter under perioden 1 februari – 15 april.

Kommunens samrådsversion för området tar sikte på år 2050. Den största förändringen sker utmed Alfred Nobels allé. Men även Tullinge villastad föreslås länkas ihop med närområdet genom fler gång- och cykelvägskopplingar. En ny väg föreslås också från Hantverksbyn till Björnkulla.

Klicka här för att ta del av utvecklingsplanen för den regionala stadskärnan Flemingsberg.

Du kan mejla dina synpunkter till klf@botkyrka.se