TUP överklagar utökning av Hans Andersson Entreprenads tillstånd

2021-01-13

Tullingepartiet överklagar Hans Andersson Entreprenad AB:s tillstånd att utöka sin verksamhet vid Hanvedsmossen. Där det förutom Hans Andersson Entreprenad finns ytterligare ett företag med snarlik verksamhet.

En utökning av sådan verksamhet innebär väsentliga miljörisker, och mätningar av PFAS halter bör ske regelbundet, genom egenkontroll.

Hans Andersson Entreprenad har genom stora investeringar förberett för rening av PFAS så att halten PFAS i vattnet som går vidare till Brinkbäcken kommer under gränsvärdena. Lakvattnet kommer alltså inte att passera Lilla Skogssjön utan leds efter rening ned i Brinkbäcken som mynnar i Kagghamraåns nedre del.  Kagghamraån är av riksintresse och  en av de viktigaste reproduktionslokalerna för havsöring längs Sveriges ostkust.

Av de inlämnade bilagorna framgår bland annat följande:

  1. Mätningar i mitten av oktober 2019 visar höga halter av PFAS i Hanvedsmossens område.
  2. Mätningar i Lilla Skogssjön 2020-09-25, visar halter av PFAS och ca 100 m från väg 257 var värdet 210 ng/L (EU:s och Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten är f.n. 90 ng/L).
  3. Mätningar i Uringebäcken där den passerar väg 257 (ca 2,5 km från Lilla Skogssjön) visar PFAS.

Klicka här för att ta del av överklagandet i sin helhet.

Klicka här för bilaga 1.

Klicka här för bilaga 2.

Klicka här för bilaga 3.

Klicka här för bilaga 4.

Anders Thorén, partiledare och 2:e vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.