Lättare att kontakta tjänstemän i mindre kommuner

2017-01-07

Nu på måndag är det dags för årets första sammanträde med kommunstyrelsen. Då ska Botkyrka anta en ny strategi för telefoni och e-post. Förutom att anta nya riktlinjer tycker Tullingepartiet att kommunledningen ska studera hur det fungerar i mindre kommuner. Där behövs inte alltid en särskild policy för att man ska svara i telefon.

De flesta har nog erfarenhet av att ha fastnat i Botkyrkas byråkrati. Mejl som vidarebefordras mellan tre-fyra personer för att kunna besvaras är inte ovanligt. Trots flera samtal kommer man inte i kontakt med rätt tjänsteman som kan svara på frågan. I vissa fall blir man inte ens återuppringd eller kontaktad efter att ha talat in ett meddelande på kontaktpersonens telefonsvarare.

Förutom att anta nya riktlinjer vill Tullingepartiet därför att kommunledningen studerar hur det fungerar i mindre kommuner. Där behövs inte alltid en särskild policy för hur man ska svara i telefon. Det är snarare en självklarhet att människor ska få snabb återkoppling på frågor och synpunkter. Många gånger räcker det med att ringa ett samtal till berörd tjänsteman för att få frågan besvarad.

I en mindre kommun blir det enklare och mer naturligt för såväl politiker som tjänstemän att möta medborgarna. Relationen blir mer personlig än i en större kommun. Kortare beslutsvägar leder till större personkännedom hos såväl den egna organisationen som hos invånarna. På så sätt har den mindre kommunen betydligt mer gynnsamma förutsättningar för att snabbt och effektivt återkoppla till invånarna.

telefoner

Klicka här för att ta del av de nya riktlinjerna.