Tullingepartiet vill modernisera gamla detaljplaner

2017-01-10

Vid gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen röstade Tullingepartiet ja till en motion om att modernisera detaljplanerna i södra Botkyrka. Men tyvärr valde kommunledningen att avslå motionen.

Många gamla detaljplaner saknar lämpliga bestämmelser om markanvändning och bebyggelse. Detta innebär att flera områden saknar det skydd som behövs för att förhindra att bevarandevärd miljö skadas genom exploatering och förtätningar. Generösa detaljplaner, som tillåter mycket hög exploatering, utnyttjas av byggherrar. På detta sätt förstörs karaktären i villaområden och skapar stor missämja hos de som drabbas. Två artiklar i gårdagens DN handlade om just denna problematik.

Tullingepartiet vill därför modernisera kommunens föråldrade detaljplaner. Det är även viktigt att regelverket är mycket tydligt så att det inte kan misstolkas, och därmed öppna upp för konflikter mellan sökande och tjänstemän eller mellan sökande och grannar.

Klicka här för att läsa artiklarna i DN.

tullingekarta