Minister kan tänka sig delning av kommuner

2012-05-21

Ofta diskuteras regeringens inställning till kommundelningar. Det är en viktig fråga eftersom regeringen har möjlighet att dela en kommun även när den styrande majoriteten är negativ. Det är fullt möjligt för regeringen att mot kommunens vilja besluta om en indelningsändring. När t ex Salem knoppades av från Botkyrka ansåg regeringen: “Vid en samlad bedömning av för- och nackdelar fann regeringen att fördelarna klart övervägde. Fördelarna, framför allt från kommunaldemokratisksynpunkt har enligt regeringen sådan styrka att synnerliga skäl för delning föreligger. Regeringen ansig sig också ha beaktat befolkningens inställning såsom den framkommit vid folkomröstningen“. Vi är därför glada att ledande ministrar öppnar för fler kommuner.

– Det kanske är någon som vill dela sig så att man kan utveckla sina orter på det sätt som man vill. I dag kanske många anser att de är inne i ett för stort kollektiv, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Det är på frågan vad Sverige skulle kunna ta efter från Norge som Eskil Erlandsson säger att han skulle kunna tänka sig fler kommuner. Norge har betydligt fler och mindre kommuner än Sverige. Se hela inslaget här.