Här är det bäst att bo 2012

2012-06-01

Den politiskt oberoende tidskriften Fokus gör en stor och årlig ranking av Sveriges kommuner. I undersökningen har allt från skattesatser till företagsklimat granskats. 1 är bäst och 290 är sämst. Botkyrka kommun hamnar på plats 240 (av 290) gällande bästa kommunen att bo i. Läs hela undersökningen här.

Den dåliga placering är föga förvånande då många tidigare undersökningar indikerar ett liknande resultat. Det är intressant att jämföra Botkyrka med betydligt mindre kommuner som Nykvarn (plats 43), Salem (plats 21) och Knivsta (plats 2). Botkyrka hamnade även långt ner på listan för 2011 (plats 259) och är därmed en av de allra sämsta i Sverige att bo i. Därför kan vi också konstatera att Botkyrkas slogan har en god verklighetsförankring. I Botkyrka är det nämligen ”långt ifrån lagom” dvs. betydligt sämre än genomsnittet!

Resultatet kommer dock inte som någon överraskning eftersom Botkyrka är en stor och administrativt tung enhet i sin nuvarande form. Det behövs en uppryckning. Vi är övertygade om att Tullinge egen kommun skulle upplevas som en väsentlig och mätbar förbättring. Den medelstora kommunen är optimal – tillräcklig stort befolkningsunderlag men med närhet till de lokala politikerna. Tullinge kommun skulle även ge positiva organisationsförändringar i Botkyrka genom nya samarbetsformer, arbetssätt och nytänkande.