Möte angående den regionala stadskärnan Flemingsberg

2018-11-07

I går den 6 november 2018 hölls det sista Dialogforumet i Tullinge, angående den Regionala stadskärnan Flemingsberg. 

Mötet belyste möjligheter och konsekvenser för Tullinge i samband med utbyggnad av Flemingsberg. Planen är att 50 000 invånare, 50 000 arbetsplatser och 50 000 besökare (dagligen) skall inrymmas i den nya Regionala stadskärnan Flemingsberg.  Enligt de planer som nu föreligger påverkas Tullinge ganska lite. Någon stor utbyggnad av vägnätet i Villastaden finns inte i planerna. Troligtvis kommer dock Blickavägen bli körbar ända fram till sjukhusområdet. En del byggnation utefter Alfred Nobels allé planeras också, framförallt på Blickaberget, samt en anslutning vid Hantverksbyn från Björnkulla.

Hur trafiken på 226:an skall fungera utan Södertörnsleden är oklart. Likaså stod det klart att utvecklingen av Centrala Tullinge väntar på förbifart Tullinge, som för närvarande inte finns i Trafikverkets planer. Man undrar när Kommunledningen skall inse att att den trafiklösning som Tullingepartiet presenterade i sin skiss från 2013, kanske är den som kan förverkligas innan 2030.

From den 1/1 2019 ersätts Dialogforum av en s.k. Dialogkommission. Tullingepartiet vill i stället för en Dialogkommission inrätta en Kommundelsnämnd i Tullinge och även i andra delar av Botkyrka kommun.