Dialogforum 6/11 18.00 – 19.30 Falkbergsskolan

2018-10-31

Utvecklingsplan Flemingsberg – Möjligheter och konsekvenser för Tullinge är temat för det sista Dialogforumet som hålls i Falkbergsskolan.

Heidi Pintamo berättar om bakgrunden till utvecklingsplanen, varför utvecklingsplan? Förklara vad som menas med att Tullinge räknas in som en del av den regionala stadskärnan Flemingsberg. Kort om FÖP Flemingsberg. Några utdrag ur FÖP Flemingsberg. 50 000 boende – 50 000 arbetsplatser – 50 000 besökare.

Därefter redogör tjänstmän från Botkyrka och Huddinge för vilka konsekvenser detta kan få för Tullinge och regionen som helhet. Kartor och planer kommer att presenteras.

Extra intressant blir det med tanke på att Södertörnsleden, ännu en gång senareläggs. Blir intressant att veta hur man skall ta sig fram på vägarna för att komma till bl.a. Tullinge när utbyggnaden av den regionala stadskärnan är klar.