Möte måndag 31/3 18.30 i Falkbergsskolan om detaljplan för Idéhuset

2014-03-28

På måndag 31/3 informerar kommunens tjänstemän om detaljplanen rörande Idéhuset. Som ni säkert alla känner till kommer bl.a. kundparkering och infartsparkeringen vid  Sunnanvägen att beröras om Idéhuset uppförs. Vid mötet i Kommunfullmäktige den 30 januari i år, debatterade vår gruppledare Anders Thorén med Katarina Berggren om just Idéhuset.  Se inslaget här.

Vill åter igen påminna om vårt eget förslag som syftar till en helhetslösning för Tullinge centrum. Botkyrka kommun vill satsa 100 miljoner på ett s k Idéhus.Tullingepartiet har låtit  ta fram en helhetslösning för ett helt nytt och bättre centrum till samma kostnad.
Den självklara frågan är: Vad efterfrågas mest av Tullingeborna?

Centrumskiss

Centrumskiss

Se hela förslaget i korthet här