Engagerat årsmöte som avstamp inför valrörelsen!

2014-03-24

Torsdagen den 20 mars höll Tullingepartiet årsmöte i Bio Falken. Inbjuden som mötesordförande var Lasse Roswall och sekreterare var Carl Widercrantz. Lasse svingade ordförandeklubban med bravur och årsmötet valde enhälligt att bifalla valberedningens förslag på styrelse enligt följande.

Ordförande: Camilla Jägemalm

Ledamöter: Klas Bovin, Elisabet Thorén, Bertil Rolf, Sandy Lind, Carl Widercrantz, Anders Thorén och Per Börjel.

Suppleanter: Christian Dalberg och Rita Ilomäki.

Ett samstämmigt årsmöte beslutade även att anta valberedningens förslag till valsedel inför kommunalvalet 2014. På valsedeln har Tullingepartiet fått ett rejält tillskott av medlemmar sedan valet 2010. Det är en god blandning av män och kvinnor i varierande åldrar från olika delar av Tullinge. Listan speglar att Tullingepartiet är en rörelse som engagerar människor med olika kompetenser över blockgränserna. De tio första namnen på listan är följande:

1) Anders Thorén, 67, Parkhem

2) Therese Lind, 34, Villastaden

3) Carl Widercrantz, 27, Tullingeberg

4) Pierre Blankenburg, 42, Tullinge skog

5) Elizabeth Bushby, 41, Riksten

6) Nils‐Bertil Carlson Estrada, 51, S:a Lanthem

7) Camilla Jägemalm, 47, S:a Lanthem

8) Per Börjel, 39, S:a Lanthem

9) Karin Nakamura-Lindholm, 45, Lanthem

10) Christian Dalberg, 56, Lanthem

Tullingepartiets gruppledare, Anders Thorén, berättade på ett inspirerande sätt om året som gått och om det som komma skall. Aktuella planer för kommande valrörelse diskuterades med stort engagemang bland medlemmarna. Sammantaget var det ett lyckat och samstämmigt årsmöte som visade att Tullingepartiet är laddat inför valrörelsen!