Möte om Tullinges vatten i Falkbergsskolan

2012-01-31

Den 23 februari kl. 18.30 kan intresserade få svar på sina frågor och funderingar om Tullinges dricksvatten. Då kommer ansvariga politiker och tjänstemän  inom Botkyrka kommun att redogöra för läget och vilka åtgärder som vidtagits.