GRÖNT LJUS FÖR TULLINGE KOMMUN

2012-01-21

Med anledning av det senaste utskicket som har gjorts till samtliga hushåll i Tullinge redovisar vi de källor som vi använt oss av. Förteckningen omfattar det källmaterial som vi refererar till i den löpande texten.

Tullinge kan bli egen kommun – utan att Botkyrka påverkas ekonomiskt 

Sundström, Björn (2011) Kommundelningsutredning Botkyrka – Tullinge. Sveriges Kommuner och Landsting.

Äldrevård kan få bättre kvalitet och service i Tullinge kommun 

Lannerhjelm, Oskar, Enocksson Wikström, Frida och Berggren, Henrik (2011) Rådgivningsrapport. Analys av vård- och omsorgsförvaltningens utfall i bokslut 2010. PwC.

Sörman, Håkan (2007) Öppna jämförelser 2007 Äldreomsorg. Sveriges Kommuner och Landsting. https://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39039_2.pdf). https://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39039_3.pdf

Johansson, Frida (2011-05-09) Bättre omsorg i små kommuner. Veteranen. https://www.veteranen.se/nyheter/baettre-omsorg-i-sma-kommuner/  

Om du vill bli medlem eller har övriga frågor går det bra att ta kontakt med vår politiska sekreterare Carl Widercrantz på telefonnummer 08-530 615 37 eller mej: carl.widercrantz@tullingepartiet.se