Namnbyte på busshållplatsen Tullinge gård

2011-08-18

Den 23 mars hade Tullingepartiet årsmöte. En av medlemmarna tog då upp frågan om missvisande busshållplatsnamn i Tullinge. Efter agerande från Tullingepartiet väljer SL att byta namn på hållplatsen.

Tullinge kyrka är vackert belägen vid natursköna Tullinge gård, ca 400 meter från Tullingesjön. Det gamla kulturlandskapet har en imponerande historia med ett stort lantbruk en gång för länge sedan. Idag bygger man dock enbart radhus och villor på de gamla åkrarna. Därför är Tullinge gård missvisande som busshållplatsnamn. Det medför problem när människor som inte är bekanta med området ämnar besöka kyrkan. Av denna anledning behöver busshållplatsen också byta namn, tyckte en av Tullingepartiets medlemmar.

En ledamot i Tullingepartiets styrelse har, sedan årsmötet den 23 mars, framgångsrikt drivit ärendet hos SL. Förutom att bevaka frågan samt lyfta den hos SL har han även informerat kommunens ansvarige för trafikfrågor. Frågan har varit ute på remiss och den 18 augusti fick vi det positiva beskedet att busshållplatsen numera heter Tullinge kyrka i vintertidstabellen. Det lönar sig alltså att göra sin röst hörd!