Namninsamling gav resultat

2011-08-17

Nu kan man använda P-skivan igen

Under en dag i juni har Tullingepartiet drivit en kampanj för ändrade P-regler vid Vårdcentralen i Tullinge. Den 16 augusti ändrades reglerna.


Parkeringssituationen i Tullinge är på många sätt problematisk. Tullingepartiet arbetar på olika sätt för att påverka rådande förhållanden. Bland annat genomfördes en namninsamling vid Vårdcentralen den 22 juni. Och vilket bra gensvar! Vårdcentralens besökare uppskattade aktionen och Tullingepartiet fick nästan enbart medhåll.

Bakgrunden till namninsamlingen är att det för en för en tid sedan införts nya P-regler vid Vårdcentralen/Apoteket. Med de nya reglerna fick besökarna enbart parkera gratis klockan 10.00 – 13.00 (med P-skiva). Övrig tid var det avgift.

Hemsö Fastighets AB som fasställt parkeringsavgifterna motiverade detta med att de vill ha en större omsättning på bilar då det kommer många besökare till huset och det får man endast med avgifter. Vi i Tullingepartiet är kritiska till de argument som framhölls. Det är väldigt många som drabbas, exempelvis människor som är sjuka och behöver ta bilen.

Enligt Hemsö beslöt man sedan i ett möte i mitten april att ändra till 2 timmars gratis parkering dygnet runt. Då inget hände anordnade Tullingepartiet en namninsamling i slutet av juni, varefter Hemsö återigen meddelade att ändring ska ske. Då ännu inget hänt till mitten av augusti var Tullingepartiet i kontakt med Hemsö igen och till alla Tullingebors stora glädje är nu nya skyltar uppsatta den 16 augusti!

Syftet med namninsamlingen var dels påskynda processen men också att åstadkomma en diskussion om bättre P-platser och tillhörande hantering. Vi är därför mycket glada att Hemsö nu har ändrat reglerna. Kampanjen var lyckad och Tullingepartiet kommer fortsätta att driva frågor som berör Tullingeborna i deras vardag.