Näringsliv och arbete

2013-09-15

Kommande vecka deltar Tullingepartiet vid två evenemang som handlar om näringsliv och arbete i Tullinge och Botkyrka.

Dialogforum om entreprenörskap, företagande och arbetsmarknad går av stapeln den 16 september, kl 18:30 i Tullinge gymnasiums matsal. Förutom lokala politiker kommer Botkyrka kommuns näringslivschef att närvara och beskriva nuläge och visioner. Mötet är öppet för alla!

Den 17 september, kl 12-14, deltar Tullingepartiet på en hearing med Företagarna Botkyrka-Salem. Hearingen kommer att äga rum på utbildningsrestaurangen Novisen i Tumba gymnasium. Upplägget innebär att varje parti får 5 minuter till sitt förfogande för att förmedla sina budskap, därefter får inbjudna företagare möjlighet att ställa frågor. Två frågor kommer att stå i fokus: 

1, Hur ser ditt partis vision ut för näringslivet i Botkyrka? 

2, Hur ska ni förverkliga er vision?

Kontakta gärna vår politiska sekreterare via carl.widercrantz@tullingepartiet.se om du har frågor kring Tullingepartiets arbete med näringslivsfrågor.