Nöjesparken i Hågelby försenas igen

2013-09-13

Detaljplanen för nöjesparken i Hågelby stoppas igen. Tidigare var det en nonchalant hantering ifrån kommunens sida som gjorde att byggplanerna fick ställas ut igen. Då ingrep länsstyrelsen för att Botkyrka inte skött utställningen och samrådet på rätt sätt. Den här gången stoppas detaljplanen av regeringen.

Efter att förslaget om en nöjespark i Hågelby ställts ut har kommunen fått in ett 50-tal remissyttranden, de flesta negativa. I måndags behandlade kommunstyrelsen återigen ärendet. Mot bakgrund av alla invändningar som inkommit emot projektet vore det i detta läge lämpligt att undersöka möjligheterna att genom en folkomröstning ta reda på vad de boende i kommunen verkligen önskar. Tullingepartiet röstade därför för en folkomröstning. 

Kommunstyrelsen antog dock detaljplanen utan att ta hänsyn till varken Tullingepartiets yrkande eller synpunkterna som inkommit till kommunen. Men nu stoppas planen istället av regeringen som inte går med på att strandskyddet upphävs vid Älvestabäcken. Botkyrka måste nu ta fram en ny detaljplan, och ändra de delar som regeringen underkänt vilket gör att planerna blir flera månader försenade.

Tullingepartiet vill i första hand ha en folkomröstning i frågan och stödjer inte familjeparksprojektet i Hågelby i dess nuvarande form och med nuvarande lokalisering. Man kommer om projektet blir verklighet tillåtas göra ingrepp i ett känsligt område med stora natur- och kulturvärden, som då för alltid kommer att gå förlorade.

Klicka här för att ta del av Tullingepartiets yrkande

Klicka här för att läsa nyheten i Mitt i Botkyrka 

Klicka här för att ta del av Botkyrkas pressmeddelande