Nationellt nätverk för lokala partier i Sverige.

2013-09-02

I helgen har det andra steget tagits till att bilda ett nationellt nätverk för lokala partier i Sverige. Steget togs på hotell Scandic i Bollnäs vid ett nationellt möte med 30 representanter för 12 lokala partier. I hela Sverige finns lokala partier i mer än hälften av Sveriges 290 kommuner. Alla lokala partier har sina hjärtefrågor men det är slående hur många liknande utmaningar som finns.

Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och hur kan vi tillsammans göra vår röst hörd i det politiska bruset under valrörelsen, var några av frågorna som diskuterades på mötet i Bollnäs. Syftet med nätverket är att stärka den lokala demokratin och den växande skaran av lokala partier. Forskningen visar att nya partier ofta uppstår när etablerade partier misslyckas med att fungera som kanaler mellan väljare och politiska beslutsfattare.

Till ordförande för nätverket valdes kommunalrådet Katharina Wallenborg, Drevvikenpartiet i Huddinge. Övriga ledamöter är Benny Engberg, Bollnäspartiet, Camilla Jägemalm, Tullingepartiet, Ingvar ”Nille” Niilimaa, Morapartiet, Per Ranch, Sorundanet i Nynäshamns kommun, Immaculate Skogemyr, Roslagspartiet i Österåker och Hans-Olov Vernersson, Socialradikala demokraterna i Ljusdal.

Uppdraget till interrimsstyrelsen är att ta fram förslag på värdegrund, sakfrågor att driva och skapa en plattform för erfarenhets- och kompetensutbyte mellan de lokala partierna i Sverige. Till nästa träff i mars är uppdraget att öka antalet lokala partier som samverkar.

De partier som deltog i möte var förutom Tullingepartiet, Bollnäspartiet, Drevvikenpartiet i Huddinge kommun, Knivsta.nu, Malung-Sälenpartiet, Morapartiet, Roslagspartiet i Österåkers kommun, Sandviken – Ny ordning, Socialaradikala demokraterna i Ljusdal, Sorundanet i Nynäshamns kommun, Vägen till Livskvalitet och Öpartiet i Ekerö kommun.

 

Carl Widercrantz och Camilla Jägemalm var Tullingepartiets representanter på mötet.