Vi är värda ett bättre Centrum

Tullingeborna är värda ett bättre centrum med ett ljust och fint torg som kan bli en mötesplats för alla.
Med hjälp av en av Sveriges ledande stadsplanerare och en trafikexpert har nu vi i Tullingepartiet tagit
ett helhetsgrepp för ett mer attraktivt, mänskligare och tryggare Tullinge Centrum som vi vill presentera
för dig. Till vår hjälp har vi haft arkitekten Kjell Forshed.

Onsdagskvällen den 25/9 2013 höll Tullingepartiet ett informationsmöte om ett nytt Tullinge centrum. Arkitekten Kjell Forshed som är en av Sveriges mest meriterade och ledande stadsplanerare, presenterade sitt förslag på ett mer attraktivt centrum. Skissen har tidigare skickas ut till alla Tullinges hushåll. Men nu fick Tullingeborna möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter direkt till arkitekten. 

Kjell berättade först om bakgrunden till varför dagens centrala Tullinge har stora outnyttjade asfaltsytor och otrygga miljöer kvällstid. Med Kjells förslag får vi istället ett ljust och fint torg som kan bli en mötesplats för alla. Det skapar i sin tur förutsättningar för ett större antal butiker som skulle vara önskvärt för att ”lyfta centrum”.

Jens Jenslin, som sitter i samhällsbyggnadsnämnden för Tullingepartiet, berättade att ledorden i arbetet med skissen har varit: trivsamt, levande, småskaligt och välkomnande samt att utnyttja det centrala läget för fler bostäder. 

Många frågor och funderingar ventilerades, bland annat angående trafiklösningen och finansieringen. Trafikexperten Sten Sedin från Tyréns, har gjort en genomgång av trafiklösningen och hans synpunkter har arbetets in i förslaget. Sten bedömer att trafiklösningen är högst realistisk och genomförbar.

Vad gäller projektets ekonomi är förutsättningen att alla aktörer tycker att visionen är bra och är beredda att ta sin del av kostnaden. Nettokostnaden för kommunen kan bli relativt begränsad förutsatt att man skapar möjlighet för bostäder på egen mark i centrum.

Tullingepartiet vill tacka alla som medverkade till en bra kväll! Nedan följer några bilder från mötet:  

Tullingepartiets ordförande, Camilla Jägemalm, hälsade välkommen

 

Tullingepartiets gruppledare, Anders Thorén, menade att förslaget kan genomföras nu, man behöver inte invänta en osäker förbifart Tullinge. 

 

Jens Jenslin, från samhällsbyggnadsnämnden, berättade om syftet med skissen som är att väcka viktiga frågor och inleda en dialog med Tullingeborna.

 

Arkitekten Kjell Forshed visade på potentialen för Tullinge Centrum att bli en attraktiv miljö

Perspektivskiss Tullinge Centrum.pdf

Planskiss Tullinge Centrum.pdf

Trafiklösning Tullinge C


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet

Ansök om medlemskap här!