Nej till internationella flumprojekt

2018-11-27

Tullingepartiet säger nej till internationella flumprojekt. Vi vill istället att kommunen utvecklar det lokala arbetet i närmiljön.

Kommunens internationella fokus sänder snarare helt fel signaler med tanke på att skolor och äldreomsorg på hemmaplan inte håller måttet samtidigt som vägar och infrastruktur är kraftigt eftersatt.

På Botkyrka kommuns hemsida kan man läsa om kommunens internationella samverkan. Som exempel på utbyte av kunskaper och erfarenheter anges arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet och Makedonien. Vidare framgår det att några av de nätverk som Botkyrka har ett aktivt utbyte med är följande:

  • ECCAR-European Coalition of Cities Against Racism (UNESCO)
  • ICC-Intercultural Cities (Europarådet)
  • Union of the Baltic Cities
  • European Social Network
  • Aalborg Commitment
  • ”EU på Södertörn”
  • SEU – Stockholmsregionen Europakommitté
  • URBACT – ett europeiskt program för utbyte och lärande för att främja hållbar stadsutveckling

Utöver samarbetet med flera än 60 orter inom EU:s medlemsstater deltar Botkyrka i flera samarbetsprojekt med bland andra Saint Vicente i Cabo Verde, Bulacan Provinsen på Filippinerna, staden Ordu i Turkiet, Goa i Indien, Cair kommun i Makedonien.

Tullingepartiet ställer följande frågor: Vad får vi för skattepengarna? På vilket sätt gör deltagande i internationella konferenser skillnad för invånarna i kommunen? Tyvärr redovisas aldrig några konkreta resultat från dessa evenemang. Tullingepartiet säger därför nej till Botkyrkas internationella flumprojekt.

Typisk verksamhet vid internationella möten