Kommunens utlandsresor bör debatteras och motiveras öppet

2018-11-15

Vård- och omsorgsnämnden ska vid kvällens sammanträde ta ställning till en reviderad delegationsordning. Tullingepartiet kommer att rösta nej till det nya förslaget som bland annat innebär att vård- och omsorgsnämndens ordförande ska besluta i fråga om förtroendevaldas tjänsteresor utanför Sverige.

Vi i Tullingepartiet är kritiska till att delegera beslut i fråga om förtroendevaldas tjänsteresor utanför Sverige. Vi menar att det vore bättre om nämnden får ta ställning till dessa resor.

Syftet med en resa kan ibland kan vara otydligt och då behöver ärendet kompletteras med en bättre bakrundsbeskrivning. Andra gånger går det att få ut samma sak på hemmaplan utan att åka iväg. Men tanke på effektiviteten och att det kostar skattebetalarna stora belopp är det alltid en avvägning som måste göras. Därför anser vi att resorna bör debatteras och motiveras öppet i nämnden.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets yrkande

Klicka här för att läsa vård- och omsorgsnämndens förslag till reviderad delegationsordning