Nöjesparken i Hågelby

2013-04-16

Förra veckan rapporterade ”Mitt i” om att bygget av nöjesparken i Hågelby skjuts upp minst ett år. Det är en miss från kommunens sida som gör att byggplanerna måste ställas ut igen till allmänheten. Länsstyrelsen ger Botkyrka kommun bakläxa av detta formella skäl, skriver Mitt i.

Tisdagen den 16 april behandlades frågan om ny utställning av detaljplanen  i samhällsbyggnadsnämnden. Tullingepartiet var konsekventa och höll kvar vid den linje som vi tidigare hade i både samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige.

När förlaget till detaljplan för del av familjeparken tidigare behandlades i samhällsbyggnadsnämnden (2011-05-17) var Tullingepartiet bekymrade över Botkyrkas hantering av ärendet. Under utställningsskedet hade det inkommit ett stort antal mycket kompetenta synpunkter och kloka invändningar mot planförslaget. Tillräcklig hänsyn hade inte tagits till dessa åsikter.

Tullingepartiet stöder inte Familjeparksprojektet i Hågelby i dess nuvarande form och med nuvarande lokalisering. Man kommer om projektet blir verkighet tillåtas göra ingrepp i ett känsligt område med stora natur- och kulturvärden, som då för alltid kommer att gå förlorade. Etableringens placering långt ifrån spårbunden kollektivtrafik talar också emot projektet i dess nuvarande form och går på tvärs emot kommunens uppsatta miljömål. Dessutom är vinsten för Botkyrka kommun, i form av ökade arbetstillfällen, högst osäker och liten i relation till de ingrepp som görs och naturvärden som offras.

Projektet kommer om det realiseras, generera mycket biltrafik i ett redan överbelastat trafiknät. Vidare var vi, och är fortfarande kritiska mot att detaljplanen inte hanteras i sin helhet utan delas upp i delar. Detta gör det omöjligt för en betraktare att skaffa sig en helhetsbild av familjeparken. Vi vill veta konsekvenserna av en fullt utbyggd park.

Klicka här för att se när Tullingepartiets gruppledare, Anders Thorén, motiverar Tullingepartiets ställningstagande gällande avtal och antagande av detaljplan för “Familjeparken i Hågelby” vid kommunfullmäktige den 14 juni 2012.