Nya bostäder i Riksten

2013-04-17

Vid gårdagens möte med Samhällsbyggnadsnämnden behandlades ett förslag till detaljplan för Riksten friluftsstad, del 4. Detaljplanens syfte är att möjliggöra den fjärde utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad, en utbyggnad av uppskattningsvis drygt 250 nya bostäder med blandad bebyggelse och en mindre del för verksamheter.

Tullingepartiet anser inte att ytterligare 250 bostäder skall byggas i Riksten innan frågan om Förbifart Tullinge är slutgiltigt beslutad, vilket sedan tidigare utlovats av majoriteten. Fler bostäder i Riksten skulle exempelvis förvärra den redan svåra situationen gällande infartsparkering i Tullinge. Tullingepartiet har därför tidigare betonat att vi vill se ett bindande beslut från Trafikverkets sida för ett genomförande av förbifartens hela sträcka (inkl att finansieringen är klar), för att Riksten skall kunna fortsätta växa.

Vi vill se kompletterande information från Trafikverket. När hela förbifarten är finansierad bör ärendet kunna återkomma till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut, tills dess har vi valt att ställa oss negativa. Vi föreslog därför på gårdagens möte att ärendet skulle återremiteras.

Klicka här för att se när Jörgen Gustafsson, ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden, motiverar varför Tullingepartiet önskar återremittera ramavtal och planuppdrag för Riksten Etapp 4 vid Botkyrka Kommunfullmäktige den 14 juni 2012.