Öka antalet hjärtstartare

2013-01-08

Hjärt- och lungfonden vill se fler hjärtstartare på allmänna platser runt om i landet. Via Sveriges hjärtstartarregister har man möjlighet att ta reda på var sin närmsta hjärtstartare finns tillgänglig. Som Tullingebo blir man dock förvånad. Enligt hjärtstartarregistret finns det endast två stycken hjärtstartare och båda är placerade i närheten av Alfred Nobels Allé (https://www.hjartstartarregistret.se). 

Det är anmärkningsvärt att det finns så få hjärtstartare mot bakgrund av att många äldre bor i Tullinge. Tullingepartiet anser att fler hjärtstartare skall finnas utplacerade, speciellt på platser där många människor rör sig. Därför har vi skrivit en motion om detta.

Tillgång till hjärtstartare kan vara livsavgörande. Om någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning enda sättet att hjälpa den drabbade. Det skulle kännas tryggt för de äldre som bor i Tullinge om utrustning för första hjälpen och HLR finns att tillgå mer centralt och att kunskap för att använda utrustningen finns. Placering för de nya enheterna bör förslagsvis vara centralt i Tullinges kommunala lokaler.

I samband med att de nya hjärtstartarna sätts upp föreslår vi att kommunanställda som arbetar i anslutning till dessa platser erbjuds utbildning i hjärt- och lungräddning. Inte för att det är svårt att hantera hjärtstartaren, men för att visa hur enkelt det är att agera om någon i ens närhet drabbas av plötsligt hjärtstopp. Med ökade kunskaper kommer fler att våga agera.

I vår motion till kommunfullmäktige har vi föreslagit att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att:

1, förse lämpliga kommunala mötesplatser i Tullinge med hjärtstartare.

2, erbjuda berörda kommunalanställda en lämplig förstahjälpen utbildning.

3, upprätta en strategi och plan för hjärtstartare samt relevanta utbildningsinsatser i hela Botkyrka.