Större kommuner inte bra för demokratin

2013-01-04

Följande artikel finns att läsa på Sveriges Radio P4 Jönköping:

Att slå ihop små kommuner är inte en bra lösning när landsbygden avfolkas. Det hävdar statsvetaren och docenten Erik Wångmar. Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån så blir de små kommunerna fler och mindre i antal invånare.

Avfolkningen slår hårt mot många kommuner i landet. De senaste 20 åren har de riktigt små kommunerna blivit fler och de har också blivit mindre.

Idag finns dubbelt så många kommuner i landet med 6 000 invånare eller färre, jämfört med år 1990.

Utvecklingen ser likadan ut i Jönköpings län. Även om inte vi har så många riktigt små kommuner, så är det ett antal kommuner som varje år blir mindre och mindre. Frågan är hur liten kan en kommun vara för att fortfarande kunna ge den service en kommun skall ge.

Enligt Erik Wångmar så är samarbete mellan kommuner bättre än kommunsammanslagningar.

– Det är övervägande negativt att slå i hop små kommuner. Man får vara beredd att samarbeta med andra kommuner i stället, säger Erik Wångmar.

Debatten om kommunsammanslagningar har tagit fart. I Danmark och Finland pågår kommunsammanslagningar och på riksdagens bord ligger tre motioner från olika partier om en ny kommunreform.

Men enligt Erik Wångmar skulle sammanslagningar vara förödande för den lokala demokratin. De folkvalda politikerna skulle bli färre och möjligheten att påverka sämre.

Erik Wångmar tycker att man borde göra tvärtom, man borde dela de stora kommunerna i landet istället.

– Det skulle jag uppmuntra till om jag bestämde. Det är bättre utifrån ett demokratiskt perspektiv.

I Jönköpings län skulle man mycket väl kunna dela Jönköpings kommun i en Jönköpingsdel och en Grännadel, menar han.

– I Jönköpingsområdet skulle det i första hand vara Gränna man delade i första hand, med tanke på avståndet, säger Erik Wångmar.

Publicerat: torsdag 27 december 2012 kl 04:57 , Nyheter P4 Jönköping