Oppositionen enas mot Idéhuset i Tullinge

2014-02-07

Idag skriver Södra Sidan om förra veckans omröstning i kommunfullmäktige då en samlad opposition röstade nej till Idéhuset.

Tullingepartiet betonar att det är oansvarigt att öka skulderna då ett idéhus inte är kommunal kärnverksamhet. Idéhuset kan inte anses vara prioriterat och är dessutom inte demokratiskt förankrat hos Tullingeborna.

Man bör först ha en helhetsidé för Tullinge Centrum innan man satsar enorma pengar på ett enskilt projekt utan koppling till helheten. Det är en sådan helhetsidé som Tullingepartiet har förslagit.

Läs artikeln i Södra Sidan här.

Läs Tullingepartiets yrkande här.

Se Tullingepartiets skiss här.