Protokoll från årsmötet

2014-04-10

Klicka här för att ladda ned årsmötesprotokollet (i pdf-format).

Pdf-format är normalt smidigast för att läsa, men det har visat sig krångla i vissa datorer. Hör av dig till Carl Widercrantz, om du vill ha protokollet i något annat format eller om du vill ta del av bilagor till protokollet. Du når Carl på carl.widercrantz@tullingepartiet.se.


Hoppa till verktygsfältet