Vi behöver din hjälp att stoppa Idéhuset! – Meddelande från två Tullingebor

2014-04-06

Vi är två Tullingebor, Jakob Skogholm och Christian Dalberg, som den 27:e april arrangerar ett protestmöte mot idéhuset i form av en rundvandring i centrum för att förevisa andra saker som pengarna kan spenderas på (olika planer som finns för Tullinge Centrum). Parollen är ”Nej till Idéhuset i Tullinge! Ja till ett målmedvetet arbete för ett nytt centrum!”. Vår förhoppning är att många vill komma för att visa sin åsikt, men också för att förstå hur andra förslag ser ut, och vad som faktiskt kan göras i Tullinge Centrum i närtid!

Nu behöver vi din hjälp. Vi vill sprida information kring detta möte till alla hushåll i Tullinge och kommer att göra detta med flygblad i brevlådor. Vi hoppas att många vill hjälpa till.

Klicka här för att se kartor över Tullinge indelat i olika distrikt. Om du är intresserad så välj ett distrikt i vilket du kan dela ut! Utdelning bör ske från och med den 12:e april ungefär. Meddela oss med mail till jakob@skogholm.com ditt intresse, eller ring/SMSa till 070 516 60 04. Det går självklart bra att visa intresse för delar av (eller flera) områden.

Du kommer få flygblad av oss runt den 12:e. Klicka här för att se flygbladet.

Arrangemanget görs inte i Tullingepartiets regi då vi anser att frågan berör många som inte nödvändigtvis delar TUPs syn på kommundelning. Samtidigt får sakfrågan större kraft om fler olika ”organisationer” visar motstånd.

Vi hoppas mycket på er hjälp!

Mvh Jakob och Christian