Protokoll från årsmötet

2017-03-27

Ett 60-tal medlemmar i Tullingepartiet hade hörsammat kallelsen till årsmöte den 11 mars i Falkbergsskolans aula (Bio Falken). Årsmötesprotokollet finns nu att läsa, för inloggade medlemmar på vår hemsida, under fliken ”Årsmöte 2017”.

Efter att ordförande, Camilla Jägemalm, hälsat välkommen vidtog den mer formella delen av årsmötet. Som vanligt leddes förhandlingarna av den rutinerade ordföranden Rolf Kenmo som lotsade mötesdeltagarna genom dagordningen. Som sekreterare verkade Carl Widercrantz.

Årsmötet valde enhälligt att bifalla valberedningens förslag på styrelse enligt följande.

Ordförande: Camilla Jägemalm.

Ledamöter: Rita Ilomäki, Carl Widercrantz, Anders Thorén och Per Börjel.

Suppleant: Elizabeth Bushby.

Kvarstående i styrelsen till 2018 är: Louise Linder, Elisabet Thorén, Christian Wagner och Fredrik Ahlinder.

Anders, Camilla och Carl berättade om året som gått och om det som komma skall. Aktuella planer för kommande år diskuterades med stort engagemang bland medlemmarna. Det visar att det finns ett genuint intresse den fortsatta vägen mot Tullinge egen kommun. Kvällen fortsatte sedan på restaurang Akvarellen där god buffé serverades.

Tack alla ni som deltog på årsmötet. Nu ser vi fram emot ett nytt framgångsrikt år!

 

Anders Thorén, Carl Widercrantz och Rolf Kenmo.

Anders Thorén, Carl Widercrantz och Rolf Kenmo.