Lyckad årskongress med Lokala Partiers Nätverk (LPN)

2017-03-23

Tullingepartiet deltog i Lokala Partiers Nätverks årskongress. I år hölls kongressen i skånska Åhus under helgen 18-19 mars.

LPN är en organisation för samarbete mellan lokala partier verksamma på kommunal nivå. 2016 fanns 17 medlemspartier. I år fortsätter medlemsantalet öka, bland annat med lokala partier i Skåne och Blekinge.

Temat för årets kongress var ”tillbakablickar för ökade framgångar i valet 2018”. Ca 40 representanter från 17 lokala partier diskuterade framgångar och misslyckanden i förra valet.

Kenneth Gunnar från Knivsta.nu valdes med acklamation till ny ordförande för nätverket. I övrigt fick Kjell Sjöberg, Tullingepartiet och Åke Hultqvist, Åhuspartiet, förnyat förtroende. Jonas Jalkteg, Westerwikspartiet, och Robert Thunfors, Timråpartiet, valdes in som nya ledamöter. Lisbeth Krogh, Huddingepartiet, och Inge Henriksson, Bjärepartiet, adjungerades till styrelsen. Kvarstående i styrelsen till 2018 är Benny Engberg, Bollnäspartiet, och Per Ranch, Sorundanet Nynäshamns kommunparti.

Valberedningen utgörs av Carl Widercrantz, Tullingepartiet, Lennart Lundberg, Knivsta.Nu och Lotta Borg, Timråpartiet.

I Lokala Partiers Nätverks nya styrelse ingår från vänster Åke Hultqvist, Åhuspartiet, Kjell Sjöberg, Tullingepartiet, Lisbeth Krogh, Huddingepartiet, Kenneth Gunnar, nyvald ordförande, KnivstaNu, Jonas Jalkteg, Westerwikspartiet, Benny Engberg, Bollnäspartiet och Per Ranch, Sorundanet Nynäshamns kommunparti.

I Lokala Partiers Nätverks nya styrelse ingår från vänster Åke Hultqvist, Åhuspartiet, Kjell Sjöberg, Tullingepartiet, Lisbeth Krogh, Huddingepartiet, Kenneth Gunnar, nyvald ordförande, KnivstaNu, Jonas Jalkteg, Westerwikspartiet, Benny Engberg, Bollnäspartiet och Per Ranch, Sorundanet Nynäshamns kommunparti.