Samhällsbyggnadsnämnden 21 oktober

2014-10-21

På kvällens möte med samhällsbyggnadsnämnden kommer frågan om ett idéhus i Tullinge centrum att diskuteras. Tullingepartiet stödjer inte att förslaget till detaljplan ställs ut för granskning. Vi anser att nämnden istället bör anta och ställa ut Tullingepartiets centrumplan.

Dessutom kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla en motion från Tullingepartiet. Motionen handlar om att Botkyrka bör se över och ändra föråldrade detaljplaner. Syftet är att uppdatera gällande detaljplaner så att de stämmer överens med dagens verkliga situation med hänsyn till områdets karaktärsdrag och andra omständigheter.

Läs kommunens förslag om idéhuset genom att klicka här. 

Läs Tullingepartiets yrkande om idéhuset genom att klicka här.

Läs Tullingepartiets motion och tjänstemännens svar genom att klicka här.