En samlad opposition vill ha ändring i Botkyrkas tillsynsplan enligt miljöbalken

2021-12-08

Måndagen den 6 november 2021 var en samlad opposition (TuP), (M), (SD) och (V) enade om att återemittera (skicka tillbaka) ärendet som handlade om ”Tillsynsplan enligt miljöbalken och tobakslagen 2021”

Med facit i hand anser vi att själva planen måste revideras (ändras) för att om möjligt förbättra tillsynen av framförallt verksamhet inom återvinning, avfall och masshantering.

En tänkbar förbättring skulle kunna vara att inspektioner/tillsyn av avfall- och återvinningsanläggningar skall kompletteras med drönarbilder när så är möjligt.

Vi i oppositionen vill också att våra möjligheter att någorlunda enkelt ta del av de rapporter som bildar underlag för den s.k. delegationslistan, skall ses över. På så sätt skulle nämnden få bättre underlag för sina beslut.

En ändrad tillsynsplan och mer insyn i de olika tillsynsärendena borde rimligen innebära att risken för ”sopskandaler” minskar i framtiden.

Måhända är inte själva tillsynsplanen det dokument som skall revideras, utan i stället de rutiner som tillämpas vid tillsynen, Vad gäller möjligheten att på ett enkelt sätt ta del av de olika ärendena känns det som ett modernt ärendehanteringssystem borde lösa dessa problem.

Dessvärre föll vårt yrkande (förslag) efter en votering (omröstning) , där mittmajoritetens förslag  “att besluta i enlighet med ordförandeförslaget” vann med 6 röster mot 5.