Budgetdebatt i Botkyrka Kommunfullmäktige 25 november 2021

2021-12-06

Torsdagen den 25 november 2021 samlades Botkyrka Kommunfullmäktige för den årliga budgetdebatten. För första gången hölls den i år på Xenter i Tumba. Budgetdebatten är det tillfälle då partierna kan redogöra för sin politik i stort, och för sin budget. Med anledning av pandemin kunde de som inte ville närvara fysiskt delta på distans. Det gjorde t.ex. Carl Widercrantz, som är pappaledig.

Debatten var indelad i olika block som anslöt till de olika nämnderna, och inleddes med ett inledningsanförande från resp. gruppledare. Ordningen i talarlistan är fallande efter partistorlek. Därefter kommer blocket som behandlar Kommunstyrelsen och sedan nämnderna i stigande alfabetisk ordning. Debatten avslutas med gruppledarnas avslutningsanförande. Talarlistan i stigande efter partistorlek.

Numera är kvaliteten på webbsändningarna alldeles utmärkt och man kan följa hela debatten, ett visst avsnitt eller en särskild talare. Se Budgetdebatt i Kommunfullmäktige 2021. 

Tullingepartiet hade ett antal s.k. att-satser gemensamma med (M) men självklart en mängd att-satser med fokus på Tullinge. Du kan se Tullingepartiets att-satser i Budget för 2022 här.