Senaste nytt från Tullingepartiets Årsmöte – nya styrelsen

2011-03-27

Tullingepartiets årsmöte var den 23 mars i Trädgårdsstadsskolans matsal. Årsmötet var välbesökt med ca 40 deltagare. Årsmötesförhandlingarna omfattade genomgång av det gångna årets verksamhet. Många givande diskussioner fördes och beslut fattades. Initiativtagaren Johan Teden berättade om hur allt började. Han blev sedan utnämnd till vår första Hedersmedlem. Här lämnar ordförande Klas Bovin över diplom och blommor. Therese Strömberg valdes till mötesordförande och Carl Widercrantz till sekreterare. Betil Rolf höll ett uppskattat anförande med utgångspunkt från år 2015, där han gav en tillbaka-blick om tillkomsten av Tullinge Kommun. Ett scenario som vi alla förstås hoppas ska gå i uppfyllelse! Vid årsmötesförhandlingarna valdes den nya styrelsen, vilket innebar en del förändringar.

Till Ordförande valdes Klas Bovin som varit t f Ordförande sedan i höstas.

Karin-Nakamura Lindholm och Carl-Erik Spelmans omvaldes till ordinarie ledamöter.

Anders Thorén och Camilla Jägemalm, som tidigare varit suppleanter, valdes till ordinarie ledamöter. Som suppleanter invaldes Bertil Rolf och Elisabet Thorén, som varit adjungerde ledamöter sedan i höstas, samt Jens Jenslin och Sandy Lind (nyval).

Så här ser nu Tullingepartiets nya styrelse ut:

Klas Bovin Ordförande

Karin Nakamura-Lindholm Ledamot

Carl-Erik Spelmans Ledamot

Anders Thorén Ledamot

Camilla Jägemalm Ledamot

Bertil Rolf Suppleant

Elisabet Thorén Suppleant

Jens Jenslin Suppleant

Sandy Lind Suppleant

Carl Widercrantz (Polsek) Sekreterare

De flesta i styrelsen har också andra uppdrag – inom Kommunfullmäktige och/eller inom olika nämnder och beredningar. Se vidare under Organisation och Förtroendeposter.