Botkyrkas utbidlningsnämnd prioriterar USA-resa istället för att ge eleverna egna böcker

2011-03-16

Vid utbildningsnämnden möte 15 mars godkändes en USA-resa för ELVA personer från Botkyrkas Utbildningsförvaltning med presidiet bestående av Ebba Jansson (S) ordf., Youbert Aziz (S) vice ordf och Jimmy Baker (M) andre vice ordf i spetsen åtföljda av ytterligare åtta skolledare och tjänstemän. Dessutom kommer två ytterligare Botkyrkatjänstemän från IT-sidan att delta. Totalt TRETTON personer till en direkt kostnad på 156 tkr. Delegationen skall delta i en konferens i Maine USA om IT-användning i skolan.

Tullingepartiet var enda partiet som ifrågasatte behovet av att skicka 13 personer till denna konferens. Vi föreslog att två från Utbildningssidan och två från IT-staben borde räcka. Vårt förslag skulle innebära en besparing på c:a 100 tkr.
En sådan delegationsresa skickar helt fel signaler till föräldrar och elever, när vi vet att pengar inte finns till att förse eleverna med skolböcker i rimlig utsträckning.
På Falkbergsskolan tvingas lärarna kopiera sidor ut böcker och dela ut till eleverna. Och den situationen är inte unik i Botkyrka kommun!
För 100 tkr får man exempelvis hundratals läroböcker. Det vore en bättre användning av skattepengarna.
Bertil Rolf, Utbildningsnämnden
Tullingepartiet