Spola isbanor i Tullinge!

2013-12-13

Tullinge erbjuder fantastiska möjligheter för den är intresserad av föreningsliv och organiserad idrott. Men tyvärr är utbudet av spontana idrottsplatser mer begränsat. Den senaste tiden har en mängd medborgarförslag som handlar om just möjligheterna till spontanidrott diskuterats i kultur- och fritidsnämnden. Spolning av isbanor har hört till ett av de vanligaste förslagen. Tyvärr har Botkyrka tvingats hänvisa Tullinges ungdomar till Lida och Brantbrink, eftersom vintersportsaktiviteterna är koncentrerade till dessa platser, en bra bit från centrala Tullinge.

Tullingepartiet anser att kommunen bör eftersträva centralt belägna isbanor runtom i Tullinge så att även barn, som inte har inte föräldrar med bil, kan spontanidrotta. Tullingepartiet har därför lämnat in en motion som ligger i linje med Botkyrkas idrottspolitiska handlingsprogram där det slås fast att möjlighet till motion och spontanidrott i närmiljön är av central betydelse för att skapa en bra grund för folkhälsan.

Läs Tullingepartiets motion genom att klicka här.