Status för delningsansökan

2016-04-15

Den 18 juni 2015, tog Tullingepartiet nästa steg mot Tullinge egen kommun genom att lämna in en delningsansökan till Kammarkollegiet. Hanteringen av ärendet har dock fördröjts av att Botkyrka kommun inte har yttrat sig över ansökan.

Efter att Tullingepartiet lämnade in delningsansökan den 18 juni 2015 har Kammarkollegiet gett möjlighet till Botkyrka kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landsting att yttra sig över ansökan. Yttrandena skulle lämnas in till Kammarkollegiet senast den 31 december 2015.

Botkyrka kommun begärde dock anstånd med att komma in med sitt yttrande t.o.m. den 10 april 2016. Och via e-post den 8 april har Botkyrka kommun med hänvisning till att den politiska processen dragit ut på tiden begärt ytterligare anstånd t.o.m. den 8 juli 2016.

Efter att Botkyrkas yttrande har lämnats in ska ärendet beredas av Kammarkollegiet. I slutändan är det dock regeringen som beslutar i frågan.

För frågor kring processen, kontakta Tullingepartiets politiska sekreterare via carl.widercrantz@tullingepartiet.se eller 08-530 615 37.