Grusgrop kan bli nytt bostadsområde

2016-04-19

Tullingepartiet har en idé om hur man kan bidra till att lösa bostadskrisen i Stor-Stockholm. Upp till 1000 nya lägenheter kan byggas i ett nedlagt grustag strax söder om Tullingesjön i Tullinge. Här kan skapas möjligheter för ett fantastiskt kvalitetsboende i sjönära, vackra naturområden. Båtpendling härifrån in till Stockholm centrum är en annan idé som Tullingepartiet vill förverkliga.

Redan för tre år sedan lade Tullingepartiet en motion i Botkyrka Kommunfullmäktige om att undersöka möjligheten att bygga bostäder i Hamra Grustag, strax söder om Tullingesjön. Tullingepartiet har nu anlitat den kände arkitekten Kjell Forshed för att göra en skiss av projektet. Kjell Forshed har anknytning till Tullinge tack vare sin medverkan i utformningen av Tullinge Trädgårdsstad. Dessutom har arkitektbyrån Brunnberg och Forshed tagit fram prisbelönta och uppmärksammade projekt såsom de flygande husen i Kvarnskogen i Sollentuna, den nya småstaden Lomma Hamn, kvartersstaden Filmstaden i Solna m fl.

Skissen visar hur upp till tusen lägenheter kan byggas i det numera nedlagda Hamra Grustag, strax söder om Huddingevägen, i Tullingesjöns förlängning. Genom att utnyttja redan exploaterad mark behöver inga nya grönområden tas i anspråk. Här kan skapas möjligheter för ett fantastiskt kvalitetsboende med vidunderlig utsikt över Tullingesjön och med närhet till framtida Spårväg Syd och busstrafik via Huddingevägen. På sikt hoppas Tullingepartiet även att idén om båtpendling skall kunna realiseras, vilket ytterligare bidrar till områdets kvalitet. Det nya bostadsområdet  kommer att ha goda förutsättningar att på ett naturligt sätt knyta ihop det expansiva Rikstens Friluftsstad med det gamla Tullinge.

Den rödgröna majoriteten i Botkyrka kommun samt idrottsrörelsen vill dock hellre reservera Hamringe grustag för projektering inför ett eventuellt skid-OS 2026. Men Tullingepartiet anser att nya bostäder i Stockholmsområdet måste prioriteras framför sådana osäkra och spektakulära satsningar.

 

Skiss över möjlig bebyggelse i Hamra grustag. Notera att framtida förbifart och spårväg finns med på skissen.

Skiss över möjlig bebyggelse i Hamra grustag. Notera att framtida förbifart och spårväg finns med på skissen.

Klicka här för att läsa om skissen i Mitt i Botkyrka. 

Klicka här för att läsa om skissen i Södra Sidan.