Stor oro och många frågor om planerade modulhus vid Brantbrink

2016-03-24

Botkyrka kommun har startat arbetet med att uppföra 44 modulhusbostäder för flyktingar i närheten av Brantbrinks IP. I samband med planerandet av modulhusen har många oroliga Tullingebor hört av sig till Tullingepartiet.

Oron har främst handlat om att kommunen inte för någon dialog med de närboende. Det har även riktats kritik mot att boendet har beställts utan att reglerna i plan- och bygglagen följs.

Tullingepartiets utgångspunkt är följande: Botkyrka kommun måste:

  1. Föra en riktig dialog med de närboende.
  2. Garantera att alla bygglovsregler i plan- och bygglagen följs när det öppnas nya boenden.
  3. Presentera vilken beredskap man har för den samhällsservice som krävs för att klara ett värdigt flyktingmottagande.

Om du som närboende känner dig missnöjd med processen rekommenderar vi att du snarast framför din kritik till ansvariga politiker och tjänstemän:

Kommunstyrelsens ordförande: ebba.ostlin@botkyrka.se
Socialnämndens ordförande: 
mats.einarsson@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande: gabriel.melki@botkyrka.se

Kommundirektör: mattias.jansson@botkyrka.se

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen: magnus.andersson@botkyrka.se

Socialchef: marie.lundqvist@botkyrka.se

Botkyrkas flyktingsamordnare: susanne.hedlund@botkyrka.se