Stora brister i de ekonomiska kalkylerna

2011-10-19

SKL fick i uppdrag att göra en utredning om förutsättningarna för Tullinge att bilda en egen kommun. Igår presenterades utredningen om en eventuell delning mellan Tullinge och Botkyrka.

Utredningens sammanlagda slutsats är att en delning enligt indelningslagen är möjlig. Dock anser Tullingepartiet att det finns stora brister i utredningen, framför allt i de ekonomiska analyserna. Läs det nya pressmeddelandet här