Utredningen ger stöd för Tullinge kommun

2011-10-18

Nu är utredningen om förutsättningarna för en kommundelning rörande Botkyrka – Tullinge offentlig. Utredningen har utförts av Sveriges Kommuner och Landsting. Det framgår att flertalet av de kriterier som indelningslagen ställer upp för att en indelningsändring skall komma ifråga är uppfyllda, t ex beträffande befolknings- och skatteunderlaget samt nämnd- och förvaltningsorganisationen.

Hela utredningen är ett omfattande dokument, vi återger några viktiga punkter som utredaren kommit fram till i detta pressmeddelande