Största namninsamlingen för folkomröstning sedan nya lagen trädde i kraft (1 januari 2011).

2012-07-27

På tisdag den 31 juli kl 16.00 överlämnas 7000 namnunderskrifter till Botkyrka kommun för att kräva folkomröstning i frågan om Tullinge ska bli egen kommun. Medlemmar i Tullingepartiet har varit ute på gator och torg och samlat in namnunderskrifter från främst engagerade Tullingebor men även från övriga Botkyrka. Nu räcker antalet underskrifter för att begära en demokratisk folkomröstning.

Läs hela pressmeddelandet här.