TACK ! – alla ni 6.917 personer som hittills skrivit på

2012-07-09

Varmt tack till dig som skrivit på våra namnlistor för folkomröstning i frågan om Tullinge ska bli egen kommun eller inte. Fram till nu har vi fått 6.917 namnunderskrifter och det räcker för att vi ska kunna begära en demokratisk folkomröstning.

Fler än 10% av de röstberättigade i Botkyrka har skrivit på

I våras nekade kommunledningen medborgarna att få säga sitt i en folkomröstning. Men det är folket som ska bestämma och om 10% av de röstberättigade i kommunen skriver på för en folkomröstning, måste kommunen enligt lagen ta upp frågan igen. Medlemmar i Tullingepartiet tog därför saken i egna händer och startade en namninsamling för att kunna kräva en folkomröstning.

 Sista juli överlämnas namnunderskrifterna till Botkyrka kommun

Insamlingen har pågått sedan februari och vi har hittills fått 6.917 namn. Den 31 juli överlämnas alla namnunderskrifterna till Botkyrka kommun för att kräva folkomröstning.

 Du kan fortfarande skriva på – och stödja demokratin

Om du inte redan skrivit på har du fortfarande möjlighet att göra det för att ge ditt stöd för demokratin. Gör så här:

klicka på bannern om namninsamling på hemsidan och följ instruktionerna.

 

Bakgrund/resumé:
Med anledning av Tullingepartiets valresultat 2010 tvingades kommunstyrelsen att beställa en delningsutredning om förutsättningarna för Tullinge att bilda en egen kommun. Utredningens resultat är glasklart; det är fullt möjligt att dela kommunen – både de lagliga och ekonomiska förutsättningarna finns. De nya kommunerna kommer att vara i ekonomisk balans vilket innebär att det nya Botkyrka inte påverkas ekonomiskt av en delning – och Tullinge kommer att klara sig bra på egna ben.
Den 29 mars debatterades frågan i kommunfullmäktige. Med en knapp majoritet i kommunfullmäktige nekades medborgarna en omröstning vilket gjorde att vi var tvungna att samla in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning.

Nu har mer än än 10 % av de röstberättigade i Botkyrka undertecknat namnlistan, vilket innebär att kommunen enligt lagen måste ta upp frågan igen i kommunfullmäktige. För att det inte ska bli folkomröstning ska 2/3 av kommunfullmäktiges ledamöter säga nej till det. Det är dock känt att en bra bit över 1/3 av kommunfullmäktiges ledamöter stöder en folkomröstning.

Folkomröstningen kommer sannolikt att hållas i samband med valet 2014. Vår utgångspunkt är att kommunledningen respekterar och följer resultatet. I slutändan är det dock Regeringen som avgör frågan. Regeringen kommer vid sitt ställningstagande att ta hänsyn till moderkommunens åsikt men även befolkningens inställning såsom den framkommit vid folkomröstningen.