Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet

2014-01-28

Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner presenterades igår (alla rankingsiffror bygger på enkätsvar från hösten 2012). Resultatet talar för sig själv, precis som med många andra tunga administrativa enheter hamnar Botkyrka en bit ner på listan, närmare bestämt på plats 131. Salem, med ca 16 000 invånare, hamnar på plats 20.

Alla rankingsiffror bygger på enkätsvar från hösten 2012.

Undersökningen bekräftar den bild som flera andra studier har visat. I exempelvis “Mitt i Botkyrka” (6 september 2011) presenterades en stor medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån. Av undersökningen framgår det att Salem är den bästa kommunen att bo och verka i på Södertörn.

–  Det är en fördel att vara en liten kommun där man jobbar närmare sina invånare. Jag försöker själv ha direktdialog med invånare, säger Salems kommunalråd, Lennart Kalderén.

Bättre dialog mellan näringsliv och politiker, lättare att komma i kontakt med beslutsfattare samt mindre byråkrati, är några av förklaringarna till skillnaden mellan Botkyrka och Salem. En annan förklaring är att den politiska ledningen i Botkyrka har prioriterat en viss typ av företag – företag inom upplevelseindustrin.

Efter samtal med flera företagare är Tullingepartiets uppfattning att det inte är lika lätt för den enskilda företagaren att komma fram i en stor kommun som Botkyrka, det kanske inte ens är möjligt alla gånger. I en medelstor kommun, som Tullinge skulle bli, kan administrationen och handläggningstiderna istället förkortas vilket bidrar till ett bättre klimat för företagarna.

Ta del av undersökningen genom att klicka här.