Tack alla ni som röstade på Tullingepartiet!

2022-09-16

Vi håller ställningarna och blev återigen det i särklass största partiet i Tullinge. Nästan varannan Tullingebo röstade på oss och vi vill varmt tacka er alla för ert stöd.

Tullingepartiet, som är ett lokalt, obundet parti, fick otroligt många röster från vänster till höger. Det innebär att Tullingepartiet fortsatt är det helt dominerande partiet i Tullinge.

Med det starka väljarstödet i årets val driver vi nu våra frågor vidare. Vi ska värna om Tullinge och kämpa för att vi Tullingebor ska få ett ökat inflytande – med det långsiktiga målet att Tullinge ska bli en egen kommun.

Klicka här för att se resultatet i siffror.

Bilden ovan är från Tullinge centrum. I år har vi även haft en valstuga i Riksten där vi kände oss lika välkomna som i centrum. Det var väldigt positivt.