Tiggeri i Tullinge

2013-02-06

Sedan en tid tillbaka har det samlats tiggare i Tullinge. Ibland står de ensamma och ibland kan de vara två. Många Tullingebor har förundrats över att det sitter människor och tigger vid Tullinges pendeltågsstation. Problemet förekommer givetvis inte enbart i Tullinge, vi ser samma fenomen i exempelvis Tumba och andra delar av Botkyrka.

Problemen med tiggeri har debatterats flitigt på riksnivå. De flesta partierna är överrens om att vilja hjälpa människor som under påtryckningar från kriminella personer tvingas utföra tiggeri. Man kan misstänka att Tullinge får besök av just sådana grupper som ägnar sig åt organiserat tiggeri. En varningsklocka är att dessa tiggare, enligt uppgift, har haft två stycken fordon som stått parkerade på “infartsparkeringen”.

Eftersom Tullinge station enbart har en pendeltåguppgång är det ofta trångt vid rusningstrafik. När många människor ska ta sig fram på en begränsad yta är risken för olyckshändelser stor. Dessutom upplever många människor obehag när de måste passera någon som sitter ned på gatan och tittar bedjande på en när man går förbi.


Tiggeriet har naturligtvis också sociala aspekter. Majoriteten pratar ofta om välfärd, men det kan inte anses värdigt att människor ska tvingas tigga. Det är dock svårt att bedöma vad kommunen ska göra i detta läge och vem som ansvarar för vad. Tullingepartiet kommer därför att ta upp följande frågor i kommunfullmäktige:

1, Kan kommunen göra något för att hindra tiggeriet och vad gör man i så fall?

2, Är det möjligt att inom ramen för lokala stadgar förbjuda personer att sitta på en viss plats eftersom det hindrar gångtrafik?