Tullingepartiet ställer frågor till kommunstyrelsens ordförande

2013-01-30

I ett inlägg på Katarina Berggrens blogg (20 mars 2012) går det att läsa om Socialdemokraternas inställning till folkomröstning om Tullinge egen kommun. Bland annat beskrivs att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Botkyrkapartiet är överrens om att genomföra en medborgarundersökning istället för en dyr och svårtolkad rådgivande folkomröstning. “Osäkerheten om framtiden är alldeles för stor och det skulle vara oansvarigt och våghalsigt att gå vidare med en kommundelningsfråga som inte gynnar våra invånare”.

I Södra Sidan nummer 8, 10-16 mars 2012 angående frågan om folkomröstning för eventuell kommundelning kunde Botkyrkaborna ta del av följande citat – “Det är inte schysst att lägga en miljon på en folkomröstning eftersom vi ändå inte tänker följa utslaget om det blir ett ja. Det blir ju bara en låtsasdemokrati”, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S).

Ett sådant uttalande kan av många uppfattas som ett genuint ointresse för verklig demokrati. Man fortsätter att ”arbeta vidare som vanligt” utan hänsyn till medborgarnas önskan och följer bara resultatet av en folkomröstning om det passar egna intentioner.

När det stod klart att folkomröstningen inte gick att stoppa (genom folkinitiativet) vände Socialdemokraterna i frågan. För att inte förlora en omröstning i kommunfullmäktige tvingades man stödja en folkomröstning. 

Med hänvisning till ovan ställer Tullingepartiet följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

1, Vad menade du med uttrycket ”låtsasdemokrati”?

2, Är du beredd att i förväg säga hur du ställer dig till ett resultat i en folkomröstning?

3, Om det blir ett ja till delning och ni fortfarande styr kommunen, kommer ni då att följa resultatet?