Tullinge får patientråd

2012-03-22

Onsdagen den 21 mars gjorde Klas Bovin (ordförande Tullingepartiet) och Carl Widercrantz (politisk sekreterare Tullingepartiet) ett besök på Tullinge vårdcentral. Syftet var att tillsammans med den engagerade Tullingebon Lars Gärling, diskutera förutsättningarna för att bilda ett patientråd. Helena Josefsson som är verksamhetschef vid Tullinge vårdcentral, var positiv till förslaget eftersom att hon är mycket intresserad av sina patienters upplevelser, idéer och synpunkter på verksamheten.

Bakgrund: Lars Gärling tog initiativet till att bilda ett patientråd vid Tullinge vårdcentral, för ca 10 år sedan. Detta skulle fungera som ett ”bollplank” mellan patient och vårdcentralens ledning. Detta råd fungerade bra under ca 3 år, men lades ned i samband med att en ny chef för vårdcentralen tillträdde.

Vi i Tullingepartiet  är positiva till att återinföra ett patientråd d.v.s. en grupp människor som på frivillig grund lyssnar och samlar åsikter, som kan framföras till vårdcentralens ledning. Förhoppningsvis kan detta bli en grupp människor från olika delar av Tullinge, med olika bakgrund och erfarenhter. Vi tror att detta är en fråga som är viktig för många Tullingebor och inbjuder därför alla intresserade att medverka i detta nya patientråd.

Närdemokrati är Tullingepartiets kärnfråga och vi hoppas därför att detta forum bidrar till ökat inflytande för brukarna/patienterna och blir en länk mellan Tullingeborna och den egna vårdcentralen.

Uppstart av det nya patientrådet kommer att ske:   Den 4 september kl 18.30 på Vårdcentralen i Tullinge

Är du intresserad av att vara med och bygga upp ett patientråd? Ring då vår politiska sekreterare Carl Widercrantz på tel 08-530 615 37 eller mejla carl.widercrantz@tullingepartiet.se